رزومه شرکت

- احداث اولین نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی پرتابل (حمل درزمان اضطراری) - شهرداری مبارکه اصفهان
- احداث اولین نیروگاه خورشیدی ۷ کیلوواتی ساختمان انرژی صفر پارک فناوری- شرکت توزیع نیروی برق اصفهان
- احداث اولین نیروگاه خورشیدی ۳ کیلوواتی CPV پارک فناوری- شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
- احداث اولین نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی هیبریدی- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
- احداث اولین نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی پارکینگ خورشیدی پارک فناوری- شرکت توزیع برق اصفهان
- احداث اولین نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی Q@NIGHT – شرکت برق منطقه ای اصفهان
- نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات فرادنبه – آقای حسینی
- نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلووات شهرک صنعتی منطقه اقتصادی یزد- شرکت پارس کویر اروند
- نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلووات شهرک صنعتی جی- شرکت اتحاد مهان آریا
- نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلووات گلدشت نجف آباد – آقای نادی
- نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلووات شهرک صنعتی چادگان – شرکت پیکرسازان نقش جهان
- تعمیرات و نگهداری نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی – سازمان میادین میوه تره بار شهرداری اصفهان
- تعمیرات و نگهداری نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی- شرکت اطلس روشا سپاهان
- نیروگاه خورشیدی ۱ مگا وات ورزنه اصفهان - شرکت نیرو انرژی سپنتا
- نیروگاه خورشیدی ۲ مگا وات شهرکرد و دولت آباد اصفهان- شرکت اطلس پمپ سپاهان
- نیروگاه خورشیدی ۱ مگا وات شرکت هورشید سامان – آقای ریاحی
- نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا وات اربیل عراق- شرکت ویستا صنعت سانیار
- تامین تجهیزات بیش از ۵۰۰ نیروگاه ۵ کیلو واتی الی ۲۰ کیلوواتی در کشور